Kauba pakkimise tähtsust ei tohi alla hinnata! Miks? | Delamode Estonia
Avaleht » Kauba pakkimise tähtsust ei tohi alla hinnata! Miks?

Kauba pakkimise tähtsust ei tohi alla hinnata! Miks?

Kauba pakkimise tähtsust ei tohi alla hinnata! Miks? Loe edasi lähemalt...

Kasutades transorditeenust loodad, et kaubad on turvalistes kätes ning kauba vastu võtmisel sind ei oota ees ebameeldiv vaatepilt. Kauba üleandmisel vastuvõtja peab veenduma, et kaup ei saanud veo käigus kahjustatud. 

Kahjuks praktika näitab, et kauba kahjustamiste juhtumeid leiavad aset. 

Tuleb rõhutada, et reklamatsiooni puhul kindlustus firmad pööravad eelkõige oma tähelepanu kauba pakkimisele. 

Milline roll on pakkimisel logistika valdkonnas? 

Pakkimistööl ja pakenditel on suur mõju logistiliste süsteemide produktiivsusele ja logistilistele kuludele.

Pakkimine mõjutab üldjuhul kõiki logistiliste toimingute sooritamisega seotud kulusid. 

Veo- ja laokulud sõltuvad kõige otsesemalt pakendite mõõtmetest ja paigutuse tihedusest kaubaalusel. 

Ka käsitsemise kulud veoühikute laadimisel sõltuvad arvestataval määral sellest, millised on pakendid. 

Saadetise pakend peab võimaldama kauba vedu koos teiste kaupadega, virnastamist ning kinnitamist koormakinnitusrihmadega. 

Pakend peab tagama koorma püsimise sihtkohani ja välistama koorma raskuskeskme nihkumise. 

Korralik pakkimine aitab minimiseerida võimalikke riske ja lisakulusid.

Allikas: Tartu KHK õppematerjalid, http://e-ope.khk.ee/oo/pakendid_ja_taara/index.html 

 

Ülesse